Ấm Tử Sa

Nhắc đến Ấm Tử Sa giới chơi trà và thưởng trà thường nghĩ ngay đến Ấm Tử Sa Nghi Hưng nổi tiếng, bên cạnh đó ấm tử sa Bát Tràng cũng tốt và giá mềm mại hơn…

am-tu-sa-nghi-hung

Tìm hiểu về Ấm Tử Sa

1.Giới Thiệu Nghệ thuật ấm Tử Sa là một trong 4 quốc bảo của Trung Quốc, vì vậy người sành trà không thể không có bộ ấm tử sa...
140.000

Click Ngay