Hồng Trà

Người TQ rất chuộng loại trà đen hay còn gọi là Hồng Trà.Từ ngàn đời xưa Hồng Trà biết đến chữa được nhiều bệnh như tiểu đường, tim mạch, giảm stress

hong-tra-shan-tuyet-co-thu (7)

Hồng trà shan tuyết cổ thụ Suối Giàng

Đằm Thắm Vị Hồng Trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng HỒNG TRÀ MỘT TÔM, MỘT LÁ LOẠI TRÀ NGON VÀ NỔI TIẾNG VÙNG SHAN TUYẾT CỔ THỤ SUỐI...
4.150.000

Click Ngay